מכון לרעך כמוך – עידוד וחיזוק מצוות בין אדם לחברו.
הפרויקט: עיצוב ובניית אתר תדמית.