מפעל תורת המקדש והקרבנות

ארגון בני תורה לעידוד לימוד עבודת בית המקדש והקרבנות
הפרויקט:
אפיון ועיצוב אתר תדמית.